Revisjon

RCC Revisjon er en pålitelig partner for alle dine revisjonsbehov.

En økonomisk samarbeidspartner

Vårt erfarne revisjonsteam jobber nøye med alle typer virksomheter for å sikre nøyaktighet overholdelse i finansiell rapportering.

Ikon - Kakediagram

Med tjenester som spenner fra ordinær revisjon til bistand med selskapsetablering og skatte- og avgiftsspørsmål, står vi klare til å hjelpe din virksomhet med å nå sine økonomiske mål.

Ordinær og frivillig revisjon

Profesjonell revisjon av aksjeselskaper, enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper, norskregistrerte utenlandske foretak og mer. Vi sikrer fullstendighet og nøyaktighet i din finansielle rapportering.

Teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer

Vi hjelper deg med teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer, og sikrer at alle krav er oppfylt innen gitte tidsfrister.

Stiftelse av selskap

Bistand i etablering av ny virksomhet og valg av selskapsform – vi legger et solid fundament for din nye virksomhet.

Skatt og avgift

Rådgivning om skatt og avgift for å sikre at din virksomhet overholder alle relevante lover og regler.

Verdivurderinger

Profesjonelle verdivurderinger for å hjelpe din virksomhet med strategiske beslutninger.

Fusjoner og omdannelser

Rådgivning og bistand ved fusjoner og omdannelser – vi hjelper deg med å navigere i komplekse prosesser.

Identifisering av risikoer og forbedring av rutiner

Vi identifiserer potensielle risikoer og foreslår forbedringer for å styrke dine økonomiske rutiner.

Private skattemeldinger

Bistand med private skattemeldinger – vi hjelper med å sikre korrekt og tidsriktig innlevering.

Budsjettering

Hjelp til å utarbeide budsjetter for bedre kontroll over din virksomhets økonomi.

Kapitalendringer

Profesjonell veiledning og bistand ved kapitalendringer. Vi sikrer at din virksomhet er i samsvar med gjeldende lover og regler.

Trenger du hjelp med revisjon?

Fortell oss gjerne hvordan vi kan bistå din virksomhet. Kontakt oss for en hyggelig prat i dag.

Kontakt oss