Regnskap

Vi tar oss av regnskapet, så kan du fokusere på din kjernevirksomhet

Autoriserte regnskapsførere

Velkommen til RCC Regnskap og RCC Revisjon, din pålitelige partner for alle dine regnskaps- og revisjonsbehov.

Ikon - Kalkulator

Vårt dedikerte team av profesjonelle regnskapsførere og revisorer er her for å hjelpe din virksomhet med å nå sine økonomiske mål. Med en bred portefølje av tjenester som strekker seg fra lønnsadministrasjon til økonomisk rådgivning, kan vi skreddersy løsninger som passer til din virksomhets unike krav. La oss ta hånd om tallene, slik at du kan fokusere på det du gjør best – å drive din virksomhet.

Lønn

Utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver, håndtering av feriepenger, overtid, og annen lønnsadministrasjon. Vi sørger for korrekt og tidsriktig lønnskjøring.

Fakturering

Administrasjon av inngående og utgående fakturaer. Vi sørger for korrekt fakturering og oppfølging av betalinger.

Budsjettering

Hjelp til å utarbeide budsjetter for å gi deg bedre kontroll over bedriftens økonomi. Planlegg for fremtiden med presise budsjetter.

Regnskapsføring

Komplett regnskapsføring fra A til Å. Vi sørger for at alle transaksjoner blir korrekt registrert og rapportert.

Årsoppgjør

Komplett årsoppgjør inkludert utarbeidelse av årsregnskap og innlevering av ligningspapirer innen satte tidsfrister.

Rådgivning

Personlig og skreddersydd rådgivning basert på din bedrifts unike behov og mål.

Oppstart og etablering av virksomheter

Veiledning og assistanse i oppstartfasen. Vi hjelper deg å legge et solid grunnlag for din nye virksomhet.

Omorganisering

Rådgivning og støtte ved omorganiseringer, fusjoner, og fisjoner. Vi hjelper deg med å navigere i komplekse prosesser.

Bistand ved søknader, skattefunn og annet

Veiledning og assistanse i søknadsprosessen for skattefunn og andre incentiver.

Landbruksregnskap

Profesjonell støtte og veiledning for alle dine landbruksregnskapsbehov. Vi har en dyp forståelse av det unike regelverket og de økonomiske utfordringene som følger med landbruksindustrien, og vi kan hjelpe deg med alt fra avlingsoversikter, tilskuddssøknader, til skattemessige hensyn.

Trenger du hjelp med regnskapet?

Ta kontrollen over regnskapet. Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din bedrift.

Kontakt oss